รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานเปิดบ้านการอาชีพ
รายละเอียด :
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานเปิดบ้านการอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานโดยมีกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้ 1. ชนะเลิศการแข่งขันงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2. ชนะเลิศการแข่งขันโฟคซอง 3. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2560]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2560]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2560]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2560]

หน้าแรก