รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง รับเกียรติบัตรสอบนักธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโต ชั้นเอก
รายละเอียด :
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายกิตติ กรยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง มอบเกียรติบัตรสอบไล่นักธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโต ชั้นเอก ให้กับนักเรียน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2560]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2560]

หน้าแรก