รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงร่วมกับโรงเรียนบางสะพาน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียนโดยมีนักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตจากโรงเรียนบางสะพาน และโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงมาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้การดูแลของท่าน สน.ฉันทนา พวงเดช

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2560]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2560]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2560]

หน้าแรก