รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รายละเอียด :
การทำไข่เค็ม เพื่อเป็นทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 11 / 12
 กิจกรรมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560[24-05-2560]
 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560[10-05-2560]
 กิจกรรมลูกห้วยแก้วอำลาสถาบัน[02-04-2560]
 กิจกรรมกีฬาสีก่อนปิดภาคเรียน[02-04-2560]

หน้าแรก