รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รายละเอียด :
การทำไข่เค็ม เพื่อเป็นทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 12 / 12
 กิจกรรมจิตอาสาจากกรุงเทพฯ[11-03-2560]
 กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมพัฒนาโรงเรียน[11-03-2560]
 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[28-02-2560]
 กิจกรรมทัศนศึกษา [20-02-2560]

หน้าแรก