รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รายละเอียด :
การทำไข่เค็ม เพื่อเป็นทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 8 / 12
 กิจกรรม fitness for fun [19-07-2560]
 ต้อนรับครูต่างชาติ[19-07-2560]
 ร่วมใจปลูต้นไม้[19-07-2560]
 กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา[08-07-2560]

หน้าแรก