รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ต้อนรับครูใหม่
รายละเอียด :
วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวได้ต้อนรับครูบรรจุใหม่ 1 ตำแหน่ง และให้ครูแนะนำตัวและทำความรู้จักกับคุณครู ศิริพร เที่ยงตรง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-03-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2560]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2560]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2560]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2560]

หน้าแรก