รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมกีฬาสีก่อนปิดภาคเรียน
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อความสัมพันธ์ โดยมีการแข่งขันวิ่งแข่ง วิ่งกระสอบ กินวิบาก และชักเย่อ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-04-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ[20-05-2560]
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2560]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2560]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2560]

หน้าแรก