รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมลูกห้วยแก้วอำลาสถาบัน
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนห้วยแก้วได้จัดกิจกรรมลูกแก้วอำลาสถาบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภายใต้คำว่า "ตรา บ.ก.อยู่ที่อก ความเป็นลูกห้วยแก้วอยู่ในสายเลือด"

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-04-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ[20-05-2560]
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2560]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2560]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2560]

หน้าแรก