รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอยการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 19-21เมษายน 2560 นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง พร้อมด้วย นางรัชนี ปานแดง เจ้าหน้าที่วิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอยการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา เพื่อนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไป ณ โรงแรม The Idle Aerviced Residence จังหวัดปทุมธานี


บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-04-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11
 แห่เทียนวันเข้าพรรษา 2562[19-07-2560]
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่[04-06-2560]

หน้าแรก