รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอยการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 19-21เมษายน 2560 นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง พร้อมด้วย นางรัชนี ปานแดง เจ้าหน้าที่วิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำผู้รับผิดชอยการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประถมศึกษา เพื่อนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไป ณ โรงแรม The Idle Aerviced Residence จังหวัดปทุมธานี


บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-04-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 1 / 23
 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Zoom (Video Conference)[19-05-2560]
 มอบรางวัลคนเก่ง[19-05-2560]
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[19-05-2560]
 การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด[19-05-2560]

หน้าแรก