รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายละเอียด :
9 พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคอกช้าง มีท่านนายอำเภอทับสะแกเป็นประธานและนายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการเป็นผู้ แทนของกฟผ.มอบให้ ดร.ไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และมอบต่อให้กับ นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง เป็นเงิน 73,500 บาท ณ ศูนย์ประสานของ กฟผ. อ.ทับสะแก พร้อมร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อซัง เขาขวางและปล่อยกุ้งลงสู่ทะเล ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมา ณ โอการสนี้


บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-05-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11
 แห่เทียนวันเข้าพรรษา 2562[19-07-2560]
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่[04-06-2560]

หน้าแรก