รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองร่วมอวยพรวันเกิด
รายละเอียด :
เนื่องในวันที่ 10 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะผู้บริหารอำเภอเมืองนำโดยนายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน ประธานชมรมผู้บริหาร ร่วมอวยพรวันเกิด

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-05-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page 1 / 23
 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Zoom (Video Conference)[19-05-2560]
 มอบรางวัลคนเก่ง[19-05-2560]
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[19-05-2560]
 การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด[19-05-2560]

หน้าแรก