รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 โดยการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนบ้านห้วยแก้วเพื่อต้อนรับบุตรหลานของเราในปีการศึกษาใหม่ และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขี้ต่ายและคณะ อ.ส.ม.รพสต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ในการฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งลูกน้ำยุง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-05-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ[20-05-2560]
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2560]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2560]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2560]

หน้าแรก