รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมผู้ปกครอง
รายละเอียด :
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นำโดย นายทวีศักดิ์ แดงโร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูู จัดประชุมผูู้ปกครอง เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559 และร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนและขอความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานในขณะอยู่ที่บ้าน พร้อมกันนี้ได้มอบเงินเรียนฟรี 15 ปี เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเสื้อผ้า แก่ผู้ปกครองนักเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-05-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 page 1 / 27
 มอบทุนการศึกษา[04-02-2560]
 การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า[18-01-2560]
 Big cleaning day[26-12-2560]
 มอบเกียรติบัตร [20-12-2560]

หน้าแรก