รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองโดยผู้อำนวยการกิตติ กรยืนยง นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น วันที่ 25 - 26พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-05-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2560]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2560]

หน้าแรก