รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เลือกตั้งประธานนักเรียน
รายละเอียด :
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 2 คน คือ เบอร์ 1 ด.ญ.ชลธิชา ศรีย้อย เบอร์ 2 ด.ช.รัตนพล รัศมี ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 2 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ ด.ช. รัตนพล รัศมี


บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2560]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2560]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2560]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2560]

หน้าแรก