รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารพื้นบ้านปลอดภัย
รายละเอียด :
สภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาล้าน ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารพื้นบ้านปลอดภัย อาหารไทยปลอดโรค ลดการบริโภคอาหารกรุบกรอบ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 การเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสัปดาห์แรก[21-05-2560]
  สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล[11-05-2560]
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]

หน้าแรก