รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งผลการดำเนินงานในโรงเรียนให้ที่ประชุมทราบ

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 18 / 18
  รวมพลังแห่งความภักดี[22-11-2560]
 ต้อนรรับคณะศึกษาดูงาน[02-09-2560]
 เรื่อง รับการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน[25-08-2560]
 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ[18-08-2560]

หน้าแรก