รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง วัดงดสูบุหรี่โลก
รายละเอียด :
31พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โดยมีคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ในครั้งนี้คณะครูได้นำนักเรียนถือป้ายรณรงค์ต้านการสูบบุหรี่ไปยังหมู่บ้าน พร้อมแจกแผ่นพับ และมีกิจกรรมการประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพ นักเรียนมีได้ทราบถึงโทษของบุหรี่ และจะหลีกเลี่ยง ไม่ข้องเกี่ยว ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู ผู้ปกครอง


บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11
 แห่เทียนวันเข้าพรรษา 2562[19-07-2560]
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่[04-06-2560]

หน้าแรก