รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เลือกตั้งสภานักเรียน
รายละเอียด :
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านคอกช้างได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย หน้าที่ของคนไทยที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียง ไม่ขายเสียง เลือกผู้แทนเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า ในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้ไปใช้สิทธิ์ ๑๐๐ %


บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 งานประจำปีปิดทองวัดสี่แยกบ่อนอก[11-03-2560]
 ถ่ายทำข่าว[28-01-2560]
 งานวันเด็กประจำปี 2562 ที่โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)[14-01-2560]
 กิจกรรมวันเด็ก[14-01-2560]

หน้าแรก