รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เลือกตั้งสภานักเรียน
รายละเอียด :
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านคอกช้างได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย หน้าที่ของคนไทยที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียง ไม่ขายเสียง เลือกผู้แทนเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า ในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้ไปใช้สิทธิ์ ๑๐๐ %


บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 page 1 / 11
 แห่เทียนวันเข้าพรรษา 2562[19-07-2560]
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562[02-07-2560]
 เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่[04-06-2560]

หน้าแรก