รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โอวัลตินสมาร์ท
รายละเอียด :
ขอบคุณ โอวัลตินสมาร์ท ที่นำโอวัลตินอร่อย ๆ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย มาแจกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านมรสวบ แถมด้วยเกมและของรางวัลอีกมากมาย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น


บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา[04-06-2560]
 นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2560]
 สำรวจความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล[13-05-2560]
 สร้างงานสร้างอาชีพ โครงการดอกไม้ประดิษฐ์[24-02-2560]

หน้าแรก