รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด :
ในวันที่ 26 มิถุยน 2560 ที่ผ่านมา ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านมรสวบ ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อด้านยาเสพติด

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 15 / 30
 มรสวบเกมส์[16-09-2560]
 ค่ายภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อป้องกันยาเสพติด[01-09-2560]
 ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 14[01-09-2560]
 พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[27-08-2560]

หน้าแรก