รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
รายละเอียด :
วันที่ 26 มิ.ย. 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ร่วมกันเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 18 / 18
  รวมพลังแห่งความภักดี[22-11-2560]
 ต้อนรรับคณะศึกษาดูงาน[02-09-2560]
 เรื่อง รับการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน[25-08-2560]
 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ[18-08-2560]

หน้าแรก