รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมวันสุนทรภู่
รายละเอียด :
วันที่ 26 มิ.ย. 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการประกวดระบายสีของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร ของนักเรียนชั้นป.4-6 การประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นม.1 การประกวดแสดงจินตลีลาเพลงวรรณคดี ของนักเรียนชั้นม.2-3 และการประกวดตัวละครในวรรณคดีผ่านชุดรีไซเคิ้ล ของนักเรียนชั้นม.1-3

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-07-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2560]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2560]

หน้าแรก