รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด :
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองได้นำรถตกแต่งต้นเทียนแห่เทียนพรรษา ไปถวาย ณ วัดมะเดื่อทอง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 12 / 19
 โครงการฝึกอาชีพ[15-06-2560]
 มอบทุนการศึกษา[13-06-2560]
 ร่วมกิจกรรมกับวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก[13-06-2560]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[13-06-2560]

หน้าแรก