รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ได้นำกองลูกเสือสามัญ และสำรอง ร่วมเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ และพัฒนาสถานที่ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-07-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2560]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2560]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2560]
 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วเข้าร่วมกิจกรรม Clean Food Good Taste [17-02-2560]

หน้าแรก