รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรม fitness for fun
รายละเอียด :
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทุกวันอังคาร

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-07-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 2 / 12
 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วเข้าร่วมกิจกรรม Clean Food Good Taste [17-02-2560]
 กิจกรรมลดการทิ้งขยะ หนึ่งในกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว[17-02-2560]
 วงดนตรีสากล หนึ่งในกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว[17-02-2560]
 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์[17-02-2560]

หน้าแรก