รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กีฬาศูนย์ ชัยเกษม
รายละเอียด :
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านมรสวบได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาศูนย์ ขัยเกษม เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สานความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนในกลุ่มชัยเกษม ณ สนามโรงเรียนบ้านยางเขา

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส[20-11-2560]
 คณะกรรมการหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน[10-11-2560]
 ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานประจำปี 5 ธันวาคม[10-11-2560]
 มอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด[30-10-2560]

หน้าแรก