รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กีฬาศูนย์ ชัยเกษม
รายละเอียด :
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านมรสวบได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาศูนย์ ขัยเกษม เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สานความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนในกลุ่มชัยเกษม ณ สนามโรงเรียนบ้านยางเขา

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 จิตอาสากู้ภัยโควิต19[30-09-2560]
 บุคลากรโรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมบริจาคอาหารแห้งผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิต19[17-09-2560]
 โรงเรียนบ้านมรสวบ จัดการเรียนการสอนแบบ On hand และ On Line[17-09-2560]
 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาา[10-09-2560]

หน้าแรก