รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ASEAN DAY
รายละเอียด :
8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม ASEAN DAY โดยจัดกิจกรรมอาเซียนรวมใจ และจัดกิจกรรมสวัสดีอาเซียน ต่อด้วยกิจกรรมฐานอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีนายพิสดาร ดีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงเป็นประธาน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2560]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2560]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2560]

หน้าแรก