รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อาเซียนเดย์
รายละเอียด :
8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โดยการนำของนางสุมาลี พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม Thong-in to asean communuty มีการเดินขบวนอาเซียน กิจกรรมเวียนฐาน โดยปีนี้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องธงชาติแก่นักเรียนอีกด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 การประเมินประกันคุณภาพภายในและการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา[24-08-2560]
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา [12-08-2560]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ประจำปีการศึกษา 2563[19-06-2560]
 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านทองอินทร์[11-06-2560]

หน้าแรก