รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อาเซียนเดย์
รายละเอียด :
8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โดยการนำของนางสุมาลี พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม Thong-in to asean communuty มีการเดินขบวนอาเซียน กิจกรรมเวียนฐาน โดยปีนี้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช เข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องธงชาติแก่นักเรียนอีกด้วย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2560]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2560]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2560]

หน้าแรก