รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา ซึ่งจัดโดย สสส. เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยลดภาวะเนืิอยนิี่ง สร้างความกระตือรือร้น ย้ำแนวคิด ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 การเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสัปดาห์แรก[21-05-2560]
  สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล[11-05-2560]
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]

หน้าแรก