รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)
รายละเอียด :
23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน 2560 ณ ลานกิจกรรมแก้วบงกช อาคารแก้วบงช โดยมีนางสาวอลิษา คงอยู่ หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและมีนายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ค่ายวิชาการ ช่วงบ่าย กิจกรรมวันอาเซียน ทั้งนี้มีการเพิ่มสีสันของกิจกรรมโดยการแต่งกายด้วยชุดอาเซียนเป็นชาติๆ ต่างในอาเซียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ[20-05-2560]
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2560]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2560]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2560]

หน้าแรก