รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
รายละเอียด :
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยมีนางสาววิมลตรา จีนต่างเมือง หน.กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2560 และมีนายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกล่าวเปิดกิจกรรมและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยค่ายวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ฐาน สัปยุทธ์ ประกอบด้วย 1.ฐานทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทย์ 2.ฐานทักษะบูรณาการทางวิทย์ 3.ฐานสะเต็มกับเฮเลคอปเตอร์กระดาษ 4.ฐานสวนพฤกษศาสตร์

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 1 / 12
 การดำเนินการการจัดการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID19) ระยะทดสอบระบบ[20-05-2560]
 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา[17-02-2560]
 กิจกรรม ถั่วเขียวเต้นระบำ[17-02-2560]
 สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้[17-02-2560]

หน้าแรก