รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง มหกรรมวิทยาศาสตร์
รายละเอียด :
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ"มหกรรมวิทยาศาสตร์ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสู่โรงเรียนบ้านไชยราช" ณ โรงเรียนบ้านไชยราช

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2560]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2560]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2560]

หน้าแรก