รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กีฬานักเรียน อบจ.
รายละเอียด :
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านช้างเผือกและโรงเรียนบ้านบางเจริญได้เป็นตัวแทนจากอำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7 ปี 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทองอินทร์มีส่วนร่วมสร้างสีสันและความสวยงามภายในงาน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2560]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2560]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2560]

หน้าแรก