รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กีฬานักเรียน อบจ.
รายละเอียด :
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านช้างเผือกและโรงเรียนบ้านบางเจริญได้เป็นตัวแทนจากอำเภอบางสะพานน้อย เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7 ปี 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขบวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทองอินทร์มีส่วนร่วมสร้างสีสันและความสวยงามภายในงาน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-08-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 การประเมินประกันคุณภาพภายในและการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา[24-08-2560]
 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา [12-08-2560]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ประจำปีการศึกษา 2563[19-06-2560]
 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านทองอินทร์[11-06-2560]

หน้าแรก