รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ถ่ายทำ VTR
รายละเอียด :
เมื่อ 7 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ฯ สพป.ปข. 1 เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านทองอินทร์ บางสะพานน้อย คณะบุคลากรโรงเรียนภูมิใจนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความยินดียิ่ง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 page 1 / 10
 ศึกษาดูงานการบริหารงาน 4 ฝ่าย[30-06-2560]
 การอบรมวิชาการในหัวข้อ PLC with Growth mindset[30-06-2560]
 ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย3 (ไชยราช) [30-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕[30-06-2560]

หน้าแรก