รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ผู้บริหารอำเภอบ้านนาสารเข้าศึกษาดูงาน
รายละเอียด :
ศูนย์ประสานงานผู้บริหารอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ในวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอบ้านนาสาร จำนวน 35 คน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 การเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสัปดาห์แรก[21-05-2560]
  สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล[11-05-2560]
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]

หน้าแรก