รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมกีฬาสี
รายละเอียด :
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวจัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างวันที่11-18 เวลา 15.30น.หลังเลิกเรียนและวันที่21กันยายน 2560ตั้งแต่เวลา8.30น.จะเป็นการแข่งชิงชนะเลิศวันที่22กันยายน2560เวลา8.00น.จะเดินขบวนพาเหรดและกรีฑา


บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2560]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2560]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2560]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2560]

หน้าแรก