รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อ่านสารสันติภาพ
รายละเอียด :
ด้วยมูลนิธิสหสัมพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 4 / 6
 กีฬานักเรียน อบจ.[27-08-2560]
 ค่ายคุณธรรม[27-08-2560]
 มหกรรมวิทยาศาสตร์[26-08-2560]
 วันแม่แห่งชาติ[16-08-2560]

หน้าแรก