รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง อ่านสารสันติภาพ
รายละเอียด :
ด้วยมูลนิธิสหสัมพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 6 / 6
 ประเมินครูผู้ช้วย[26-07-2560]
 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร[20-08-2560]

หน้าแรก