รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กษิณาลัย ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุงจัดงานกษิณาลัย ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน ให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ ปี 2560 จำนวน 4 ท่าน 1. นางชูรัตน์ ดีหริ่ง 2. นางปราณี ศุภนิมิตร 3. นางสาวพรทิพย์ภา โลหิตหาญ 4.นางสาวศิริรัตน์ ทาทอง ณ โรงยิม โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-09-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2560]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2560]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2560]

หน้าแรก