รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ
รายละเอียด :
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านมะเดิ่อทอง ร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ หนังสือดีกิจกรรมเด่นสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกิตติ กรยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 page 1 / 19
 การเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทองสัปดาห์แรก[21-05-2559]
  สำรวจการจัดการศึกษาทางไกล[11-05-2559]
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2559]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2559]

หน้าแรก