รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร : เธšเน‰เธฒเธ™เธšเธฒเธ‡เน€เธˆเธฃเธดเธ
เรื่อง การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพไชยราช-ช้างแรก จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 เพื่อปลูกฝังทักษะชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไชยราช โดยมีนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ เป็นผู้อำนวยการฝึก มีลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 84 คน และผู้กำกับ จำนวน 34 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย โรงเรียนมูลนิธีศึกษา และ โรงเรียนบ้านไชยราช เข้าร่วมกิจกรรม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของเธšเน‰เธฒเธ™เธšเธฒเธ‡เน€เธˆเธฃเธดเธ
  1 page 1 / 1
 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2559[31-08-2559]
 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2559[20-08-2559]

หน้าแรก