รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เกษียณอายุราชการ "ครูวัชรินทร์ เกาะน้อย" "ครูสาวิตร ขันทอง"
รายละเอียด :
28 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง จัดพิธีมุทิตาจิต "ครูวัชรินทร์ เกาะน้อย" "ครูสาวิตร ขันทอง"

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-10-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2560]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2560]

หน้าแรก