รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงาน
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำคณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเข้าชม พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ กรุงเทพมหานคร ก่อนไปศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง จ.สมุทรสงคราม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 page 2 / 12
 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วเข้าร่วมกิจกรรม Clean Food Good Taste [17-02-2560]
 กิจกรรมลดการทิ้งขยะ หนึ่งในกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว[17-02-2560]
 วงดนตรีสากล หนึ่งในกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว[17-02-2560]
 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุพงศ์ประศาสน์[17-02-2560]

หน้าแรก