รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง โดยนายกิตติ กรยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ให้การต้อนรับ นายเมฑา วงศ์เณร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทับสะแก และนางปานแก้ว สินพิชัย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้าน ซึ่งมาให้ความรู้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน เพื่อให้รู้วิธีการที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-11-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 page 1 / 18
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561[04-07-2560]
 กิจกรรมรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [27-06-2560]
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561[27-06-2560]
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561[27-06-2560]

หน้าแรก