รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67
รายละเอียด :
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 2. การประกวดมารยาท ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงินอันดับ 3 3.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3.การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 4.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 4 5.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 6. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 7.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 8.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 9.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 10.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 8 11.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 12.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 13.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 6 14.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 15.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 4

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-12-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 page 1 / 9
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด[21-03-2560]
 การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561[01-01-2560]
 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 [05-12-2560]
 วันมหาธีรราชเจ้า[25-11-2560]

หน้าแรก