รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง แข่งขัน To be number 1
รายละเอียด :
วันที่ี 9-10 ธันวาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ได้เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ รุ่น จูเนียนร์ และ พรีจูเนียร์ โดยได้รับรางวัลชมเชยในรุ่น จูเนียน


บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-12-2560

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 page 1 / 17
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเ[20-08-2560]
 เสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด[20-08-2560]
 ถวายพระพรชัย[12-08-2560]
 ฉลองโดมอเนกประสงค์ "อาคารร่วมจิตอนุสรณ์"[03-08-2560]

หน้าแรก