รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
รายละเอียด :
ในวันที่ 4 มกราคม 2561 นายไพรัช มณีโชติ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยโรงเรียนบ้านมรสวบได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน จำนวน 7 รายการ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป จำนวน 3 รายการ คือ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 เดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ม.1-ม.3

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-01-2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 25 / 30
 โอวัลตินสมาร์ท [19-06-2561]
 นักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์"ดอกดารารัตน์"[19-06-2561]
 มอบประกาศนียบัตร[19-06-2561]
 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 [08-06-2561]

หน้าแรก